PTX膨胀辊和皮带套

膨胀辊和高性能皮带套减少了时间和精力。套筒由多种材料制成,设计用于多种工作,包括拆卸:

 • 划痕
 • 点焊
 • 氧化膜
膨胀辊
 • 尺寸:3-1/2英寸x 4英寸
 • 用砂布,羊毛和毛毡袖子

PTX锆磨带套
 • 砂砾:40,60,80,120,150,180
 • 尺寸:3-1/2英寸x 4英寸
 • 10/包
PTX陶瓷砂带套筒
 • 砂砾:40,60,80
 • 尺寸:3-1/2英寸x 4英寸
 • 10/包

PTX羊毛 - 无纺布套管
 • 粗砂:粗至超细(80-400粗砂当量)
 • 尺寸:3-1/2英寸x 4英寸
 • 4/包
PTX“TZ”锥形套筒
 • 砂砾:A65/280砂砾至A06/2000砂砾
 • 尺寸:3-1/2英寸x 4英寸
 • 10/包